• مازندران ، نمک آبرود ، جنب ایران کتان ، داخل مجموعه رستوران آیلار ، گروه مشاورین ملکی آیلار
  • instagram.com/VilayeLux
  • Telegram.me/VilayeLux

تفاوت سند و بنچاق

کاربران محترم سایت خرید و فروش ملک در مازندران املاک یکی Yeky.ir

تفاوت سند و بنچاق

در اینجا قصد داریم تفاوت سند و بنچاق را برای شما عزیزان تشریح کنیم

سند چیست؟

ماده ی ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را چنین تعریف نموده است((سند عبارت از هر نوشته ای مه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد))

سند که یکی از ادله اثبات دعوی است به اسناد عادی و اسناد دعوی تقسیم میشود ، علاوه بر آن اسناد دیگری تحت عنوان اسناد تجاری 

در قانون تجارت تجارت آمده است که شامل اسناد بهادار و اسناد مالی است که شامل برات ،چک و سفته میباشد ولی بحث ما راجع به 

اسنادی است که در ارتباط با مسائل ثبتی می باشد.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها 

و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است

تفاوت سند و بنچاق

بنچاق چیست؟

قبلا بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت نوشته می شد اطلاق میگردید . این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص باسواد

نوشته میشد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضاء می گردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود به آن متوسل و استناد میکردند

بعد از اجرای قانون ثبت بنچاق به سندی گفته میشود که پس از نقا و انتقال ملک توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و حاوی تمام

جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک می باشد.مانند قید شماره های مربوط به آب و برق و تلفن و غیره و مطالبی در بنچاق نوشته 

می شود که در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک بهتر است در هنگام انجام معامله محتویات بنچاق مورد 

بررسی قرار گیرد

تفاوت سند و بنچاق سند و بنچاق سند و بنچاق ملک سند چیست بنچاق چیست

تفاوت سن و بنچاق

سپردن ملک برای فروش در مازندران در سایت درج آگهی ملک در متل قو یکی سایت خرید و فروش ملک در شمال و فروش ملک و آگهی فروش ملک و سایت خرید ملک در متل قو میباشد

سند چیست

سایت ملک و سایت فروش ملک و سایت خرید ملک و درج آگهی ملک

سایت خرید ملک

سایت خرید و فروش ملک و فروش ملک و درج آگهی ملک

بنچاق چیست

سایت آگهی ملک و سایت فروش ملک و فروش آپارتمان و فروش ویلا و فروش زمین

درج آگهی ملک

سایت درج آگهی رایگان ملک و خرید و فروش ملک و فروش ملک و خرید ملک و سایت آگهی رایگان ملک

رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان و رهن و اجاره ویلا

رهن و اجاره ویلا

تفائت سند و بنچاق چیست